AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Takaful Kasih Plus

Pelan Perlindungan Kemalangan Diri Takaful Kasih Plus

Agrobank menyediakan perlindungan 24 jam sehari di seluruh dunia bagi manfaat kematian atau keilatan kekal akibat kemalangan di samping mendapat manfaat sampingan yang dinyatakan di dalam pelan perlindungan.

Produk ini diuruskan oleh Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad

Tempoh Perlindungan

Satu (1) tahun

Kelayakan

  • Semua Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap (PR)
  • Berumur 15 hari sehingga 75 tahun
  • Bagi pelanggan Agrobank, perlindungan boleh diperbaharui secara automatik melalui arahan tetap.

 

Manfaat/Pelan Perlindungan

MANFAAT/PELAN TKP 1 (RM) TKP 2 (RM) TKP 3 (RM)

TKP 4 (RM)

TKP 5 (RM) TKP 6 (RM)
Kematian akibat kemalangan 10,000.00 20,000.00 50,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00
Keilatan Kekal  10,000.00 20,000.00 50,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00
Perbelanjaan Pengebumian 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00
Perbelanjaan Perubatan 600.00 1,500.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00
Elaun Hospital (sehingga 30 hari) 10.00 (sehari) 20.00 (sehari) 30.00 (sehari) 50.00 (sehari) 100.00 (sehari)

150.00 (sehari)

Sumbangan Takaful Setahun (termasuk 8% SST)

10.80 21.60 54.00 108.00 216.00 324.00

 

Lain-lain

Tertakluk kepada terma dan syarat

Muat Turun Risalah (A5)

Helaian Penerangan Produk (BM)

Helaian Penerangan Produk (EN) 

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad adalah ahli PIDM.

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil yang layak adalah dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my)

 

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad is a member of PIDM.

The benefit(s) payable under eligible certificate is protected by Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) up to limits. Please refer to PIDM’s Takaful and Insurance Benefits Protection System (TIPS) Brochure or contact Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad or PIDM (visit www.pidm.gov.my).