AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Koleksi Dokumentari-i

Ianya adalah perkhidmatan yang diberikan oleh Bank untuk mengendalikan dan penyerahan dokumen komersil dan sebagainya sebagaimana arahan yang diberi oleh sesuatu pihak (Remitting Bank/Seller/Drawer)

 

Jenis koleksi dokumentari/sasaran pelanggan:

  • Koleksi dokumentari (keluar) / penjual atau pengeksport
  • Koleksi dokumentari (masuk)/ pembeli atau pengimport

 

Kaedah pembayaran :

  • Dokumen Pembayaran (D/P)

Bank akan melepaskan dokumen kepada Pembeli (Drawee) untuk pengambilan barangan apabila bayaran telah diterima

  • Dokumen Penerimaan (D/A)

Bank akan melepaskan dokumen kepada Pembeli (Drawee) apabila Bill of Exchange/ Surat Aku Janji diterima mengakujanji untuk membuat pembayaran pada satu tarikh yang ditetapkan seperti yang dipersetujui oleh pembeli dan penjual.

 

KONSEP

 

TEMPOH /DURATION

  • Tidak berkaitan

Terma