AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Agro Madani

AGRO MADANI adalah pelan perlindungan diri yang komprehensif dengan manfaat seperti Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan, Hilang Upaya Kekal Akibat Semula Jadi, Penyakit Kritikal (Dipercepatkan), Perbelanjaan Pengebumian, Jenayah Ragut, Elaun Kerusi Roda/ Alat Ortopedik (Akibat Kemalangan), Bantuan Kewangan Kecederaan Badan Akibat Bencana Alam dan Yuran Ambulans (Akibat Kemalangan). 

Produk ini diuruskan oleh Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad

Kelayakan

Terbuka kepada semua warganegara Malaysia

Had umur

18 tahun – 65 tahun (umur harijadi akan datang)

Manfaat Perlindungan:

Manfaat/ Pelan

Pelan Zamrud (RM)

Pelan Emas (RM)

Pelan Berlian (RM)

Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan 10,000.00 30,000.00 50,000.00
Hilang Upaya Kekal Akibat Semula Jadi 5,000.00 15,000.00 25,000.00
Penyakit Kritikal (Dipercepatkan)* 2,500.00 7,500.00 10,000.00
Perbelanjaan Pengebumian 1,000.00 3,000.00 5,000.00
Jenayah Ragut** 500.00 500.00 500.00
Elaun Kerusi Roda (Akibat Kemalangan) 500.00 500.00 500.00
Bantuan Kewangan Kecederaan Badan Akibat Bencana Alam*** Maksimum 2,000.00 Maksimum 2,000.00 Maksimum 2,000.00
Yuran Ambulans (Akibat Kemalangan) 300.00 300.00 300.00
Sumbangan Takaful Setahun (termasuk 8% SST) 61.20 152.85 244.55

Nota:

*Akan diambil dari manfaat Kematian/ Hilang Upaya Kekal Akibat Semula Jadi

**Manfaat ini diberikan sekali sahaja dalam tempoh perlindungan

***Bayaran manfaat berdasarkan bil perubatan sebenar

Muat Turun Risalah (A5)

Helaian Penerangan Produk (BM)

Helaian Penerangan Produk (EN) 

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad adalah ahli PIDM.

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil yang layak adalah dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my)

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad is a member of PIDM.

The benefit(s) payable under eligible certificate is protected by Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) up to limits. Please refer to PIDM’s Takaful and Insurance Benefits Protection System (TIPS) Brochure or contact Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad or PIDM (visit www.pidm.gov.my).