AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

AgroPrimaS

AgroPrimaS adalah sebuah Akaun Deposit Berjangka-i yang direka berdasarkan Akaun Deposit Berjangka-i sedia ada Agrobank iaitu FRIA-i yang dipromosikan di bawah program Sahabat Agro.

 

Maklumat Produk :

Jenis-jenis Akaun

  • Akaun Individu : Akaun yang dioperasikan oleh individu yang berumur lapan belas (18) tahun ke atas.
  • Akaun Bukan Individu: Terbuka kepada Pertubuhan / Persatuan / Kelab/Koperasi / Syarikat Sdn Bhd yang didaftarkan yang lazimnya dikendalikan oleh sekurang-kurangnya dua individu yang berumur 18 tahun dan ke atas..

 

Kelayakan Pemohon

  • Warganegara Malaysia, Penduduk Tetap dan Bukan Warganegara yang menetap di Malaysia**
  • Persatuan/Pertubuhan/Kelab/Koperasi/Syarikat Sendirian Berhad/Syarikat Berdaftar/Perniagaan Perkongsian/Sekolah/Nasjid/Rumah Nak Yatim

Konsep Syariah
Tawarruq

Deposit Minimum
RM 500.00

Kadar Pulangan
0.25 % setahun

Tempoh
12 Bulan

Pembayaran Keuntungan
Mengikut tarikh matang

**Memiliki passport dan pas untuk tinggal di Malaysia tidak kurang daripada Enam (6) bulan.

Fi & Caj

Lembaran Maklumat Produk

HUBUNGI KAMI