AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Takaful Agro Motor

Produk ini melindungi anda daripada liabiliti anda kepada pihak ketiga untuk kecederaan atau kematian, kerosakan harta pihak ketiga dan kerosakan akibat kemalangan atau kebakaran kepada kenderaan anda atau kecurian kenderaan anda.

Produk ini diuruskan oleh Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad

Tempoh Perlindungan

1 Tahun

Pakej

  • Tempoh perlindungan: satu tahun
  • Pengisuan nota perlindungan serta-merta
  • Berkait terus dengan JPJ (Jabatan Pengangkutan Jalan)
  • 15% rebat tunai untuk perlindungan Motor + NCD (No Claim Discount)
  • Tiada fi perkhidmatan di kenakan untuk penarikan kereta sehingga RM200; dari tempat kejadian kemalangan sehingga ke bengkel panel Takaful Malaysia yang terhampir, 24 jam sehari seluruh Malaysia.
PENERANGAN
JUMLAH FI
Fi Wakalah

3o% merangkumi

  • Komisen: 10%
  • Kos perbelanjaan lain: 20%
Duti Setem RM10

Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST)

8%

 

Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad adalah ahli PIDM.

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil yang layak adalah dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my)