AGROBANK Logo
 • Muat Turun
 • Cawangan/ Lokasi ATM
 • Search

Pindahan Dana Antara Bank (IBG)

Pindahan Dana Antara Bank (IBG) GIRO membolehkan pindahan dana secara elektronik ke ahli bank IBG yang lain di Malaysia dengan caj servis minimum. Pelanggan boleh memindahkan dana ke akaun semasa atau simpanan mereka serta membayar pembiayaan atau kad kredit di mana; dana yang diterima daripada bank penghantar akan dikreditkan ke akaun pelanggan seperti berikut.

Interbank GIRO Lebih Cepat Terima Wang (Kaunter/AgroNET/ATM)

Pembayaran dilakukan oleh Pelanggan Wang Diterima oleh Penerima

Bayaran balik untuk transaksi yang tidak berjayaHari Bekerja
(Isnin - Jumaat)
Sebelum 5:00 am Hari yang sama 11:00 am By 5:00 pm
5:01 am - 8:00 am Hari yang sama 2:00 pm 8:20 pm
8:01 am - 11:00 am Hari yang sama 5:00 pm 11:00 pm
11:01 am - 2:00 pm Hari yang sama 8:20 pm 11:00 am,              Hari  berkerja yang berikutnya
2:01 pm - 5:00 pm Hari yang sama 11:00 pm
Selepas 5:00 pm Hari bekerja yang berikutnya 11:00 am 5:00 pm

Bukan Hari Berkerja (Sabtu, Ahad dan Hari Citi Umum Wilayah Persekutuan )

Hari bekerja yang berikutnya 11:00 am 5:00 pm

* Tertakluk kepada had maksimum individu & saluran

Langkah untuk melaksanakan Pindahan Dana Antara Bank GIRO di AGRONet

 • Log masuk AGRONet di www.agronet.com.my
 • Masukkan 'Username' dan 'Password' dan seterusnya klik Next.
 • Pilih Fund Transfer.
 • Pilih New Interbank Transfer.
 • Pilih Interbank GIRO Fund Transfer di Mode of Transfer.
 • Lengkapkan medan mandatori bertanda asterisk (*) dan klik Next.
 • Pastikan Nombor Akaun Penerima adalah betul dan klik Close.
 • Klik Request TAC untuk mendapatkan 6 digit PIN keselamatan melalui nombor telefon yang telah didaftarkan ketika pendaftaran AGRONet dan klik Confirm.
 • Butiran transaksi pelanggan adakan dipaparkan. Klik Print Receipt untuk mendapatkan salinan Resit Pelanggan atau klik Make another transaction untuk melaksanakan transaksi seterusnya.