AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Jaminan Perkapalan-i (SG-i)

Jaminan Perkapalan-i adalah jaminan yang dikeluarkan oleh penerima barang / Pengimport ditandatangan bersama oleh Bank untuk menanggung ganti rugi kepada syarikat perkapalan bagi membolehkan penerima / Pengimport memperoleh barang tanpa mengemukakan bil muatan kapal yang asal

KONSEP

MANFAAT

  • Pengimport boleh memperolehi barangan segera sebelum mengemukakan dokumen asal seperti Bil Muatan Kapal (Bill of Lading)
  • Membantu mengelakkan caj kelewatan atau caj pelabuhan lain

HUBUNGI KAMI