AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Kadar

Kadar Rujukan

Kadar Asas Standard (KAS):

3.00%

(Berkuatkuasa 09 Mei 2023)

Kadar Pembiayaan Asas (BFR):

6.75%

(Berkuatkuasa 09 Mei 2023)

Kadar Asas (BR):

3.60% 

(Berkuatkuasa 09 Mei 2023)

  • Penanda aras Kos Dana bagi menentukan Kadar Asas adalah Kadar 'Fixed Return Islamic Account-i' (FRIA-i) untuk tempoh dua belas (12) bulan yang ditawarkan oleh Bank. 
  • Sejarah Kadar Asas Bank
Tarikh Kuatkuasa Kadar
02/01/2015 2.33%
01/04/2015 3.50%
15/10/2015 3.70%
22/07/2016 3.60%
16/02/2018 3.85%
16/05/2019 3.60%
03/02/2020 3.35%
12/03/2020 3.10%
13/05/2020 2.60%
10/07/2020 2.35%
17/05/2022 2.60%
12/07/2022 2.85%
13/09/2022 3.10%
08/11/2022 3.35%
09/05/2023 3.60%

 

  • Kadar Asas Bank adalah tertakluk kepada semakan semula Kadar Asas Semalaman (OPR) oleh Bank Negara Malaysia (BNM) atau strategi penentuan  harga Bank

Kadar Deposit

FRIA-i

Berkuatkuasa 09 Mei 2023

Tempoh Margin Untung (%)
Tempoh Matang Pendahuluan
1 bulan 2.75 2.27
2 bulan 2.80 2.31
3 bulan 3.05 2.36
4 bulan 3.15 2.43
5 bulan 3.20 2.46
6 bulan 3.30 2.49
7 bulan 3.35 2.50
8 bulan 3.35 2.52
9 bulan 3.40 2.53
10 bulan 3.40 2.50
11 bulan 3.40 2.52
12 bulan 3.45 2.54
15 bulan 3.50 -
18 bulan 3.55 -
24 bulan 3.55 -
36 bulan 3.55 -
48 bulan 3.55 -
60 bulan 3.55 -

 

FRIA-i 45 Plus

Berkuatkuasa 09 Mei 2023

Tempoh Margin Untung (%)
Tier 1
Tier 2
Tempoh Matang
Pendahuluan
6 bulan 2.78 2.48
12 bulan 2.85 2.55
24 bulan 2.90 -
36 bulan 2.92 -

 

Kadar Lepas Hibah berkuatkuasa 23 Jun 2022

Agro Perdana-i

Kadar (RM)

Kadar Hibah (% p.a.)

Kurang dari 5,000 0.15
5,000 - 50,000 0.30
> 50,000 dan ke atas 0.45

Agro Perdana-Plus

Kadar (RM)

Kadar Keuntungan (% p.a.)

Kurang dari 5,000 0.15
5,000 - 50,000 0.30
> 50,000 dan ke atas 0.45

 

AgroTani-i /AgroTani-i (Foreign)/ Simpanan Qard-i

Kadar (RM)

Kadar Hibah (% p.a.)

Kurang dari 5,000 0.17
5,000 - 50,000 0.24
> 50,000 dan ke atas 0.50

AgroTani-i Plus

Kadar (RM)

Kadar Keuntungan (% p.a.)

Kurang dari 5,000 0.17
5,000 - 50,000 0.24
> 50,000 dan ke atas 0.50

 

Agro Farah-i

Kadar (RM)

Kadar Keuntungan (% p.a.)

Kurang dari 5,000 0.17
5,000 - 50,000 0.24
> 50,000 dan ke atas 0.50

AgroMuda-i

Kadar (RM)

Kadar Hibah (% p.a.)

Kurang dari 3,000 0.40
3,000 - 10,000 1.00
> 10,000 dan ke atas 1.10

AgroMuda-Plus

Kadar (RM)

Kadar Keuntungan (% p.a.)

Kurang dari 3,000 0.40
3,000 - 10,000 1.00
> 10,000 dan ke atas 1.10

AgroBSA-i

Kadar (RM) Kadar Hibah (% p.a.)
Kurang dari 5,000 0.25
5,000 - 50,000 0.25
> 50,000 dan ke atas 0.25


Berdasarkan Garis Panduan BNM berkaitan Qard,  Bank menggunapakai perkara berikut;

  • kadar hibah yang dipaparkan sepertimana di atas adalah semata-mata kadar lepas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai kadar prospektif
  • Bank tidak menjamin pemberian hibah dimana ianya tertakluk kepada budi bicara Bank