AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Kadar

Kadar Rujukan

Kadar Pembiayaan Asas (BFR):

5.50%

(Berkuatkuasa 10 Julai 2020)

Kadar Asas (BR):

2.35% 
(Berkuatkuasa 10 Julai 2020)

  • Penanda aras Kos Dana bagi menentukan Kadar Asas adalah Kadar 'Fixed Return Islamic Account-i' (FRIA-i) untuk tempoh dua belas (12) bulan yang ditawarkan oleh Bank. 
  • Sejarah Kadar Asas Bank
Tarikh Kuatkuasa Kadar
02/01/2015 2.33%
01/04/2015 3.50%
15/10/2015 3.70%
22/07/2016 3.60%
16/02/2018 3.85%
16/05/2019 3.60%
03/02/2020 3.35%
12/03/2020 3.10%
13/05/2020 2.60%
10/07/2020 2.35%

 

  • Kadar Asas Bank adalah tertakluk kepada semakan semula Kadar Asas Semalaman (OPR) oleh Bank Negara Malaysia (BNM) atau strategi penentuan  harga Bank

Kadar Deposit

FRIA-i

Berkuatkuasa 24 November 2020

Tempoh Margin Untung (%)
Tempoh Matang Pendahuluan
1 bulan 1.62 1.62
2 bulan 1.66 1.66
3 bulan 1.71 1.71
4 bulan 1.73 1.73
5 bulan 1.76 1.76
6 bulan 1.79 1.79
7 bulan 1.80 1.80
8 bulan 1.82 1.82
9 bulan 1.83 1.83
10 bulan 1.85 1.85
11 bulan 1.87 1.87
12 bulan 1.89 1.89
15 bulan 1.88 -
18 bulan 1.91 -
24 bulan 1.95 -
36 bulan 2.00 -
48 bulan 2.04 -
60 bulan 2.08 -

 

FRIA-i 45 Plus

Berkuatkuasa 24 November 2020

Tempoh Margin Untung (%)
Tier 1
Tier 2
Tempoh Matang
Pendahuluan
6 bulan 1.78 1.78
12 bulan 1.90 1.90
24 bulan 1.95 -
36 bulan 1.97 -

 

Kadar Lepas Hibah berkuatkuasa 25 Oktober 2021

Agro Perdana-i

Kadar (RM)

Kadar Hibah/Keuntungan (% p.a.)

Kurang dari 5,000 0.15
5,000 - 50,000 0.40
> 50,000 dan ke atas 0.55

 

AgroTani-i /AgroTani-i (Foreign)/ Simpanan Qard-i

/ Agro Farah-i

Kadar (RM)

Kadar Hibah/Keuntungan (% p.a.)

Kurang dari 5,000 0.17
5,000 - 50,000 0.34
> 50,000 dan ke atas 0.60

 

AgroMuda-i

Kadar (RM)

Kadar Hibah/Keuntungan (% p.a.)

Kurang dari 3,000 0.40
3,000 - 10,000 1.00
> 10,000 dan ke atas 1.10

 

AgroBSA-i

Kadar (RM) Kadar Hibah (% p.a.)
Kurang dari 5,000 0.25
5,000 - 50,000 0.25
> 50,000 dan ke atas 0.25


Berdasarkan Garis Panduan BNM berkaitan Qard,  Bank menggunapakai perkara berikut;

  • kadar hibah yang dipaparkan sepertimana di atas adalah semata-mata kadar lepas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai kadar prospektif
  • Bank tidak menjamin pemberian hibah dimana ianya tertakluk kepada budi bicara Bank