AGROBANK Logo
 • Muat Turun
 • Cawangan/ Lokasi ATM
 • Search

Jaminan Bank-i

Merupakan akujanji/jaminan bertulis dari pihak Bank terhadap pihak ketiga (benefisiari) bagi menjamin sesuatu obligasi pelanggan. Pihak Bank menjamin pembayaran kepada pihak ketiga sejumlah wang apabila dituntut sekiranya pelanggan gagal memenuhi obligasi mereka.

Konsep

Kafalah

Manfaat

Ianya membolehkan pelanggan mendapat jaminan pihak Bank bagi kepentingan pelanggan untuk prestasi kerja, pembayaran dan lain-lain

Kafalah khusus untuk memenuhi keperluan seperti berikut:

 • Jaminan Wang Pendahuluan
 • Jaminan ke atas sekuriti Deposit/Jaminan Bekalan
 • Jaminan Pengecualian Duti/Cukai Kastam
 • Bon Kastam
 • Jaminan Cek Berhemah
 • Jaminan Untuk Menyelaras Akaun Lejar
 • Jaminan Tender
 • Jaminan Pelaksanaan Kerja
 • Jaminan  Sub-Kontrak
 • Lain-lain jenis jaminan yang tidak dinyatakan di atas boleh dikeluarkan tertakluk kepada kelulusan yang diberikan mengikut kuasa melulus

* Jaminan yang diberikan adalah tidak termasuk riba atau penalti

 

 

HUBUNGI KAMI