AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Resit Amanah Murabahah

Pembiayaan modal pusingan jangka pendek untuk pembelian domestik dan luar negara berdasarkan dokumen yang diterima di bawah transaksi Surat Kredit-i yang dikeluarkan oleh Bank

 

CALL US

 

 

Kontrak Syariah Resit Amanah Murabahah
Tempoh

Seperti yang diluluskan oleh pihak Bank dan tidak melebihi 365 hari

Manfaat
  1. Kemudahan pembiayaan disediakan oleh Bank untuk membeli barangan tanpa perlu membuat bayaran terlebih dahulu.
  2. Penyelesaian awal dibenarkan dan jumlah keuntungan akan dikira secara purata iaitu berdasarkan kepada tempoh pembiayaan yang sebenar.