AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Resit Amanah Murabahah

Pembiayaan modal pusingan jangka pendek untuk pembelian domestik dan luar negara berdasarkan dokumen yang diterima di bawah transaksi Surat Kredit-yang dikeluarkan oleh Bank.

 

Kontrak/Konsep

Murabahah

Tempoh

Seperti yang diluluskan oleh pihak Bank dan tidak melebihi 365 hari.

Manfaat

  • Kemudahan pembiayaan disediakan oleh Bank untuk membeli barangan tanpa perlu membuat bayaran terlebih dahulu.
  • Penyelesaian awal dibenarkan dan jumlah keuntungan akan dikira secara purata iaitu berdasarkan kepada tempoh pembiayaan yang sebenar.

 

HUBUNGI KAMI