AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

AgroMuda-i

AgroMuda-i 

Semai tabiat menabung anak anda untuk masa depan yang lebih cerah dengan akaun simpanan AgroMuda-i yang direka khas untuk penyimpan muda berusia seawal 1 hari.

Konsep Syariah

  • Konsep Syariah yang digunapakai adalah Qard. Qard merujuk kepada kontrak pinjaman wang oleh pemberi pinjaman (Pelanggan) kepada peminjam (Bank) di mana peminjam adalah terikat untuk membayar balik jumlah pinjaman tersebut kepada pemberi pinjaman. Pihak Bank dalam situasi ini adalah menjamin bayaran balik jumlah pinjaman dan akan memulangkan jumlah pinjaman tersebut kepada Pelanggan sewajarnya; tertakluk kepada prosedur-prosedur semasa Bank.

Ciri-ciri Produk

 

Jenis-jenis Akaun

Akaun Butiran
Akaun Amanah (kendalian sendiri)

Terbuka kepada kanak-kanak Warganegara Malaysia berumur 12 tahun hingga di bawah 18 tahun.

Akaun Amanah (kendalian ibu bapa atau penjaga)

Terbuka kepada kanak-kanak Warganegara Malaysia berumur seawal 1 hari sehingga di bawah 12 tahun.

 

Deposit Permulaan

  • Jumlah minimum bagi deposit permulaan adalah RM5.00.

 

Baki Minimum

  • Baki minimum adalah tidak kurang dari RM10.00 pada setiap masa.

 

Kelebihan

 

  • Pengeluaran Buku Simpanan adalah untuk menggalakkan penabung muda untuk terus menyimpan.
  • Pelbagai saluran bagi urusan transaksi perbankan melalui cawangan-cawangan Agrobank di seluruh negara, mesin ATM dan perkhidmatan Ejen Perbankan.

Fi & Caj

HUBUNGI KAMI