AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Jawatankuasa Syariah

 

Pengerusi

Dr. Mohamed Fairooz Abdul Khir

Dr. Mohamed Fairooz Bin Abdul Khir kini merupakan penyelidik di Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa bagi Kewangan Islam (ISRA) dan Ketua Unit Perbankan Islam, ISRA. Sebelum menyertai ISRA, beliau berkhidmat di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa (UIAM) selama 8 tahun sebagai pensyarah di Jabatan Ilmu Wahyu Islam dan Sains Kemanusiaan. Selain berkhidmat di ISRA, beliau juga berkhidmat sebagai penasihat Syariah kepada Maybank Islamic Berhad, Pengerusi Jawatankuasa Syariah bagi Bank Pertanian Malaysia (Agrobank), penasihat Syariah kepada MNRB Retakaful dan penasihat Syariah kepada Takaful Ikhlas Berhad. Beliau juga adalah penasihat Syariah berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia. Beliau mempunyai PhD dalam bidang Syariah dari Universiti Malaya dengan pengkhususan dalam Fiqh, Usul al-Fiqh dan Kewangan Islam, Sarjana Syariah dari universiti yang sama dan Ijazah dalam bidang yang sama dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau turut   mendalami ilmu Syariah di bawah bimbingan ulama terkemuka Jordan.Selain itu, beliau telah dianugerahkan Anugerah Biasiswa Syariah oleh Bank Negara Malaysia (BNM) untuk kajian PhD dalam bidang kewangan Islam. Sebagai penyelidik, beliau telah melibatkan diri secara aktif dalam penyelidikan berkaitan dengan kewangan Islam antara lain adalah Ibra ‘dan pelaksanaannya dalam Perbankan Islam dari Perspektif Maqasid al-Syariah, Parameter daripada Hiyal (Legal Stratagem) dalam Kewangan Islam, Pembiayaan Peribadi: Satu Alternatif Bay ‘al-‘Inah, Fatwa dalam Kewangan Islam: Satu Kajian Perbandingan Antara Malaysia dan GCC dan Buku berkaitan Maxims Perundangan Islam dan aplikasinya dalam Kewangan Islam. Beliau sering membentangkan kertas kerja akademik di pelbagai persidangan di peringkat tempatan dan juga luar negara.

 

 

 

Ahli

Dr. Mohamad Sabri Zakaria

Beliau merupakan Profesor Madya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda Syariah dari Universiti Al-Azhar, Mesir.Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran Ijazah Sarjana dalam Ekonomi Islam di Universiti Yarmouk, Jordan dan memperoleh Ijazah Doktor Falsafah di UIAM dalam Fiqh dan Usul Fiqh. Beliau memiliki kemahiran dalam bidang Usul Fiqh dan telah berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah di beberapa institusi perbankan dan takaful di samping menjadi penyumbang aktif dalam penulisan jurnal perbankan dan bidang Muamalat Islam. Dr Mohamad Sabri merupakan Perunding Syariah di Great Eastern Takaful Sdn. Bhd, Kumpulan MIDF dan juga di Export-Import Bank of Malaysia Berhad 2006 – 2012.

 

 

 

Ahli

Y.M. Engku Ahmad Fadzil bin Y.M. Engku Ali

Engku Ahmad Fadzil bin Engku Ali telah mendapat pendidikan awal di Maktab Melayu Kuala Kangsar sehingga tahun 1986. Beliau telah melanjutkan pengajian dalam Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian Kelas Kedua Atas) daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan lulus pada tahun 1993. Pada tahun berikutnya, beliau lulus dari universiti yang sama dengan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang Syariah dengan Ijazah Kelas Pertama. Beliau telah menjadi peguam, diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya pada tahun 1995. Beliau kemudian melanjutkan pengajian di Jordan University dan pada tahun 2000, dan berjaya mendapat Ijazah Sarjana dalam Badan Kehakiman Islam. Selepas itu, beliau berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sehingga Oktober 2014. Antara mata pelajaran yang beliau mengajar adalah Undang-undang harta pusaka (faraid), Perundangan Islam dan Undang-Undang Jenayah Islam. Beliau kini menyambung Ijazah Doktor Falsafah dalam Multi Level Marketing di Universiti Malaya. Sekarang beliau meruapakan salah seorang daripada ahli Jawatankuasa Syariah Bank.

 

 

 

Ahli

Tuan Haji Azizi bin Che Seman

Tuan Haji Azizi bin Che Seman kini merupakan pensyarah di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, dan menyandang jawatan sejak 2002. Beliau telah diamanahkan untuk menjadi Pengerusi bagi Jawatankuasa Syariah Bank Muamalat Malaysia Berhad.Selain itu, beliau turut dilantik sebagai Pengerusi Penasihat Syariah AIBIM dan memegang Ijazah Sarjana dalam bidang Ekonomi dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2001 dan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dari Universiti Malaya pada tahun 1996. Kepakaran beliau adalah dalam bidang Fiqh Muamalat, Pasaran Modal Islam, Ekonomi Islam, dan Penyelidikan Metodologi Islam. Beliau juga terlibat dalam pelbagai penyelidikan berkaitan Ekonomi Islam dan telah menulis beberapa artikel dalam jurnal akademik.

 

 

 

Ahli

Tuan Haji Jahaidi bin Harun

Tuan Haji Jahaidi bin Harun adalah merupakan pengamal perbankan Islam dengan pengalaman yang luas dalam industri perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia. Beliau memperolehi ijazah pertama dalam Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Malaya pada tahun 1978. Selepas tamat pengajian, beliau menyertai cawangan perbankan Maybank dan telah menyandang beberapa jawatan di Maybank seperti Pengurus Cawangan selama 5 cawangan, Ketua Perniagaan Komersial Perak Negeri, Ketua Bahagian Jualan Perbankan Islam, Pengurus Projek bagi penukaran Bahagian Islam Maybank ke Maybank Islamic Bhd (MIB), Ketua Jualan MIB Korporat & Perdagangan, Ketua Pengurusan Risiko MIB, Pengurus Projek bagi penukaran PT Maybank Indocorp kepada PT Maybank Syariah Indonesia (MSI), Ketua Pengurusan Strategik dan Pembangunan Produk untuk MSI.

 

 

 

 

Ahli

Dr. Ahmad Dahlan Salleh

Dr. Ahmad Dahlan Salleh merupakan Pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda Syariah dari Universiti Al-Azhar, Mesir pada tahun 1998. Beliau kemudiannya memperolehi Ijazah Sarjana Perundangan Islam (Cairo University) pada tahun 2005 dan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Kewangan Islam dan Sistem Perbankan di University of Wales pada tahun 2012.

Beliau memulakan kerjaya beliau sebagai tutor pada tahun 2005 di Fakulti Pengajian Islam, UKM dan berkhidmat sebagai pensyarah semenjak tahun 2006. Beliau mengajar para pelajar sarjana muda dan pasca siswazah serta pengkhususan dalam subjek-subjek Syariah seperti Fiqh kewangan Islam, kaedah-kaedah Fiqh dan subjek-subjek lain yang berkaitan dengan perbankan dan kewangan Islam.

Beliau menulis pelbagai artikel dan jurnal dalam bidang Perundangan Islam, Ekonomi Islam dan Fiqh Kewangan Islam untuk dibentangkan di dalam forum dan pelbagai seminar.