AGROBANK Logo
 • Muat Turun
 • Cawangan/ Lokasi ATM
 • Search

Skim Pembiayaan Agropreneur Muda (Agro-YES)

 

Objektif Program

 • Menarik golongan muda berumur di antara 18 hingga 40 tahun untuk menceburi bidang pertanian
 • Mengubah persepsi golongan muda terhadap sektor pertanian sebagai industri yang berdaya maju
 • Membantu meningkatkan pendapatan usahawan muda melalui peningkatan produktiviti pengeluaran, kualiti, teknologi dan inovasi serta pasaran yang kompetitif
 • Menjadikan industri agromakanan sebagai bidang kerjaya masa depan yang menjana pendapatan selaras dengan Dasar Agromakanan Negara

 

Skop Program
Program Agropreneur Muda dilaksanakan untuk golongan usahawan muda yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi aktiviti projek mengikut 4 sektor utama iaitu Tanaman, Ternakan, Perikanan dan Industri Asas Tani merangkumi skop seperti berikut :

 • Tanaman
 • Perikanan
 • Ternakan
 • Industri Asas Tani
 • Pemasaran
 • Perkhidmatan dan input sokongan pertanian
 • Agropelancongan

 

Kelayakan

 • Pemohon merupakan individu berwarganegara Malaysia
 • Pemohon berumur minimum 18 sehingga 40 tahun semasa permohonan pembiayaan dilakukan
 • Pemohonan terbuka kepada Individu, Syarikat Pemilikan Tunggal / Enterprise, Perkongsian dan Syarikat Sendirian Berhad
 • Pemohon hendaklah berdaftar dengan Unit Agropreneur Muda sebelum membuat permohonan pembiayaan
  (Pendaftaran dibuat dengan mengisi borang pendaftaran yang terdapat di cawangan Agrobank)
  - Bagi Syarikat Pemilikan Tunggal / Enterprise, Perkongsian
  Sekurang-kurangmya seorang rakan kongsi dikehendaki berdaftar dengan UAM
  - Bagi Syarikat Sendirian Berhad
  Sekurang-kurangnya seorang Ahli Lembaga Pengarah dikehendaki berdaftar dengan UAM
 • Pemohon hendaklah terlibat secara langsung dalam projek atau menguruskan projek tersebut
 • Skop pembiayaan adalah tertakluk kepada program pakej pertanian seperti yang telah ditetapkan di bawah Projek Usahawan Tani Muda
 • Projek baru adalah TIDAK dibenarkan di bawah program ini
 • Projek yang akan dibiaya hendaklah projek yang telah beroperasi melebihi 12 bulan

 

Had Pembiayaan

 

 • RM 50,000.00 – RM200,000.00

 

Kadar Keuntungan

 

 • Kadar keuntungan semasa adalah 2% setahun dikira berdasarkan baki bulanan.

 

Tempoh Pembiayaan

 

 • Tempoh maksimum pembiayaan adalah 7 tahun (84 bulan).

 

 

*Kelulusan permohonan adalah tertakluk kepada terma dan syarat.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan Agrobank di talian 1-300-88-2476, layari laman sesawang rasmi www.agrobank.com.my atau datang ke cawangan terdekat Agrobank dengan mematuhi Garis Panduan (SOP) yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).

 

HUBUNGI KAMI

 

Muat Turun Risalah