AGROBANK Logo
  • Muat Turun
  • Cawangan/ Lokasi ATM
  • Search

Pembiayaan Agro-YES Dinaikkan Sehingga RM500,000PUTRAJAYA, 18 Mac – Nilai pembiayaan Agro-Youth Entrepreneur Scheme (Agro-YES) yang diinisiatifkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) menerusi Agrobank dinaikkan sehingga RM500,000.

Pada awalnya nilai pembiayaan adalah RM200,000 dan sempena pelancaran Agro-YES hari ini di sini, Menterinya Datuk Seri Dr Ronald Kiandee mengumumkan nilai pembiayaan dinaikkan kepada RM500,000 bagi setiap permohonan.

“Ini mengambil kira keperluan modal permulaan yang tinggi bagi memulakan projek pertanian dengan penggunaan teknologi moden dan aplikasi Internet of Things (IoT),” katanya ketika berucap pada majlis pelancaran Agro-Yes di Wisma Tani di sini.

Menurutnya MAFI telah memperuntukkan RM21 juta bagi pembiayaan Agro-YES ini. Semua Agropreneur Muda yang telah menjalankan projek pertanian dan beroperasi lebih 12 bulan layak untuk memohon untuk mendapatkan pembiayaan sehingga RM500,000 bagi setiap permohonan melalui Agrobank dengan kadar faedah yang sangat minima iaitu sebanyak 2 peratus setahun.

Katanya Agro-YES merupakan antara inisiatif MAFI menerusi Agrobank untuk menarik lebih ramai golongan muda yang berusia 18 sehingga 40 tahun menceburi bidang pertanian.

Beliau berkata menyedari tentang pentingnya sektor pertanian dan industri makanan terutamanya ketika negara dan dunia dilanda COVID-19, produk Agro-YES ini membuka peluang untuk membantu meningkatkan pendapatan usahawan muda melalui peningkatan produktiviti pengeluaran, kualiti, teknologi dan inovasi hasil pertanian.

“Produk Pembiayaan Agro-YES direka khas bagi membantu usahawan muda dalam membangunkan pertanian sedia ada mereka ke tahap yang lebih kompetitif seiring dengan teknologi internet kebendaan (IOT).
“Proses birokrasi dikurangkan dalam rantaian permohonan dan tempoh masa pemprosesan dikurangkan daripada dua bulan kepada 14 hari sahaja,” katanya.

Kementerian percaya produk Agro-YES ini mampu membantu untuk memodenkan sektor pertanian dan agromakanan negara dari sudut teknologi dan automasi serta pertanian pintar yang secara tidak langsung melahirkan golongan agropreneur muda yang berjaya.

Agro-YES adalah produk yang dijenamakan semula dari Pembiayaan Khas Agropreneur Muda. Pada tahun 2020, seramai 1,159 orang telah mendapat bantuan geran dan pembiayaan dibawah Agropreneur Muda berjumlah RM23 juta berbanding 764 orang pada tahun 2019 berjumlah RM13.7 juta.

Peningkatan peserta itu selepas Dr Ronald pada Jun tahun lepas mengumumkan permohonan Geran Agropreneur Muda dibuka sepanjang tahun dan tidak lagi tertakluk kepada tempoh masa tertentu seperti sebelum ini yang dibuka hanya pada Januari, Mei dan September sahaja.

Sementara itu, Pengerusi Agrobank Dato’ Mustapha Buang berkata usaha Agrobank dalam menggerakkan dan memajukan sektor petanian negara sentiasa menjadi keutamaan Agrobank.

Katanya dalam memakmurkan sektor pertanian di Malaysia, pelbagai usaha telah dijalankan Agrobank bagi merealisasikan hasrat ini.

Beliau berkata pada hari ini, menerusi pelancaran produk, Agrobank berharap pembiayaan ini akan dapat membantu golongan muda menceburi perniagaaan berasaskan agro dan sekali gus menjana pendapatan yang progresif, berdaya saing, kreatif dan inovatif.

Para agropreneur yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan pembiayaan ini boleh melayari laman sesawang Agrobank di www.agrobank.com.my atau hubungi pusat panggilan pelanggan kami di talian 1300 88 2476.