AGROBANK Logo
 • Downloads
 • Branch/ ATM Locator
 • Search

Agro Industrial Hire Purchase: AGRO IHP-i

Kembangkan kapasiti perniagaan anda dengan aset baru dan moden.

Agro Industrial Hire Purchase (AGRO IHP-i)

Kemudahan pembiayaan untuk membiayai pembelian mesin, peralatan atau kenderaan komersial dan digunakan untuk pengeluaran, pemprosesan, dan pemasaran pertanian dan/atau produk asas tani. 

Konsep Syariah

 • Al-Ijarah Thumma Al-Bai (AITAB) yang melibatkan tiga (3) jenis kontrak berasingan,
  o Wakalah
  o Ijarah
  o Al-Bai’

Kelayakan

 • Usahawan perniagaan dan entiti yang terlibat dalam pertanian atau aktiviti asas tani.

Ciri-ciri & Manfaat

Tempoh Pembiayaan
Sehingga sembilan (9) tahun

Had Pembiayaan
Bergantung kepada kelayakan kredit Pelanggan

Kadar Keuntungan
Nikmati kadar faedah yang kompetitif

Margin Pembiayaan
Sehingga 90%

Aset Yang Dibiayai

 • Mesin
 • Peralatan
 • Kenderaan komersial

Note:

i.Terma pembiayaan yang ditawarkan akan tertakluk kepada penilaian kredit Bank.

ii.Tertakluk kepada terma dan syarat.

 

Fi & Caj

Fi & Caj Keterangan
Fi Pendaftaran JPJ (Jika Berkenaan)
 • Seperti fi dan caj yang dikenakan dalam bayaran JPJ.
Fi Duti Setem
 • Sepertimana yang terkandung dalam Akta Setem 1949.

Caj Guaman & Pengeluaran
(Jika Ada)

 • Mengikut yuran dan caj guaman (jika berkenaan).
Sumbangan Takaful
 • Bergantung pada jumlah perlindungan yang diambil untuk Aset.
 • Jenis takaful yang dibenarkan adalah seperti berikut: -
  • Motor Takaful (untuk kenderaan komersial)
  • Equipment All Risk Policy (untuk mesin dan peralatan).

Caj lain seperti notis tuntutan, bayaran pos serta kos lain yang terlibat

 • Kos sebenar dan tiada caj tambahan.