AGROBANK Logo
 • Downloads
 • Branch/ ATM Locator
 • Search

Agro Farah-i Savings Account

Agro Farah-merupakan Akaun simpanan patuh Syariah terbuka kepada Individu Wanita berstatus Warganegara Malaysia, Penduduk Tetap, atau Bukan Warganegara yang memberikan anda akses kepada pelbagai kemudahan perbankan bagi memudahkan traksaksi kewangan anda.

Konsep Syariah

 • Tawarruq terdiri daripada dua (2) kontrak iaitu kontrak jualan dan kontrak pembelian di mana transaksi yang pertama melibatkan penjualan asset (Komoditi) kepada pembeli dengan bayaran secara tertangguh dan transaksi berikutnya yang melibatkan penjualan asset (Komoditi) kepada pihak ketiga dengan bayaran secara tunai.

Ciri-ciri Produk


Kelayakan Pemohon

 • Terbuka kepada Individu Wanita berstatus Warganegara Malaysia, Penduduk Tetap, atau Bukan Warganegara berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun semasa pembukaan akaun.
Akaun Butiran
Akaun Perseorangan

Terbuka kepada Warganegara Malaysia, Penduduk Tetap dan Bukan Warganegara berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun.

Akaun Luar

Dibuka kepada Individu Wanita berstatus Bukan Residen (Akaun Individu atau Bersama) berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun semasa pembukaan akaun.

 

Minimum Deposit Permulaan

 • Akaun Individu :- Jumlah minimum bagi deposit permulaan adalah RM20.00
 • Akaun Bukan Warganegara/ Penduduk Tetap:- Jumlah minimum bagi deposit permulaan adalah RM100.00

 

Baki Minimum

 • Baki minimum untuk Akaun Individu adalah tidak kurang dari RM10.00 pada setiap masa
 • Baki minimum untuk Bukan Warganegara/ Penduduk Tetap adalah tidak kurang dari RM20 pada setiap masa.

Kelebihan

 

 • Pemegang Akaun Simpanan Agro Farah-i layak menerima insentif tambahan berbentuk ‘Bonus Bulanan’ sebanyak 50% daripada Jumlah Keuntungan yang dikreditkan ke dalam Akaun Sub (Akaun Simpanan / GIRO Suami dan Anak-Anak).
 • Lebih banyak simpanan anak atau suami, lebih tinggi jumlah bonus yang bakal dinikmati oleh pemegang akaun Agro Farah-i.
 • Pembukaan akaun TANPA buku akaun “Passbook-less”. Penyata boleh diakses melalui perbankan internet.
 • Pusat Panggilan Agrobank beroperasi 24 jam.

 

 • Illustrasi pembayaran insentif tambahan adalah seperti berikut:

Nota:
**Anggaran Kadar Keuntungan bagi tujuan simulasi pembayaran.

**50% daripada Keuntungan Bulanan yang dikreditkan ke dalam Akaun Sub akan dikreditkan ke dalam Akaun Utama.

 

Dokumen diperlukan

Sub Akaun oleh Suami

 • Salinan sijil nikah/peletakan jawatan perkahwinan yang didaftarkan di Malaysia dan disahkan.

 

Sub Akaun oleh Kanak-kanak

 • Salinan sijil kelahiran/ sijil kelahiran yang disahkan; atau
 • Salinan sijil Pengangkatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) melalui permohonan di Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Mahkamah yang disahkan.

Flyers

CONTACT US