AGROBANK Logo
 • Downloads
 • Branch/ ATM Locator
 • Search

Agro Takaful Aspirasi

Agro Takaful Aspirasi adalah Pelan endowmen takaful keluarga yang bukan sahaja menyediakan perlindungan kewangan terhadap sebarang kejadian yang mungkin berlaku pada masa hadapan, tetapi juga membantu meningkatkan simpanan anda untuk membina hari esok yang lebih cerah.

Manfaat

Manfaat Perlindungan

 • Manfaat Tunai Terjamin Tahunan (daripada akhir tahun kedua (2) dan ke atas)
 • Manfaat Kematian / Keilatan Menyeluruh dan Kekal (KMK)
 • Manfaat Kematian / KMK akibat kemalangan sehingga 200% daripada jumlah perlindungan
 • Manfaat Kematian / KMK akibat kemalangan di luar negara sehingga 300% daripada jumlah perlindungan
 • Manfaat Elaun Peristiwa Hidup (berkahwin / kelahiran cahaya mata)
 • Elaun Ihsan
 • Manfaat Kematangan Terjamin

 

Manfaat Tambahan (Pilihan)

 • Tambahan Caruman Tunggal (Single Contribution Top-Up)

Kelayakan Pemohon

Kelayakan

Terbuka kepada warganegara Malaysia, Singapura dan Brunei.

Orang yang Dilindungi:

 • Umur Minimum: 14 Hari
 • Umur Maksimum: 55 Tahun

Peserta/Pemegang Sijil:

 • Umur Minimum: 19 tahun dan ke atas

Nota: Umur di atas merujuk kepada hari lahir akan datang (Age Next Birthday)

Jumlah Perlindungan

Minimum: RM10,000.00

Maksimum: RM300,000.00

Tempoh Perlindungan

20 Tahun atau 25 Tahun

Tempoh Bayaran Caruman

8 Tahun atau 12 Tahun

 

Muat Turun Risalah

Helaian Penerangan Produk (BM)

Helaian Penerangan Produk (EN)

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad adalah ahli PIDM.

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil yang layak adalah dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my)

 

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad is a member of PIDM.

The benefit(s) payable under eligible certificate is protected by Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) up to limits. Please refer to PIDM’s Takaful and Insurance Benefits Protection System (TIPS) Brochure or contact Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad or PIDM (visit www.pidm.gov.my).