Deposit & Services Deposit & Services

AgroFD (Conventional Fixed Deposit Certificate) AgroFD (Conventional Fixed Deposit Certificate)

Sijil bertempoh yang mempunyai nilai terbuka. Faedah yang diterima boleh ditambah kepada pokok pelaburan

Pembukaan Akaun

 


 
Deposit Minimum
 1 bulan
 RM2,500
 Lebih 1 bulan
 RM500

  

 Jenis Akaun

  • Akaun Individu - 18 tahun dan ke atas
  • Akaun bersama - Kesemua pemohon berumur 18 tahun dan ke atas
  • Akaun Bukan Individu - Syarikat, kelab dan pertubuhan (persatuan)
Kadar Faedah [Papar

]

*Tertakluk kepada perubahan
 


 

Tempoh

  • 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan
 

Faedah

  • Faedah dibayar pada tarikh matang. Kadarnya berbeza mengikut tempoh simpanan.
  • Bagi tempoh simpanan 12 bulan dan ke atas, faedah boleh dibayar setiap 3 bulan
 

 

Best Viewed using IE Version 7.0 or Mozilla Firefox Version 2.0 and above with a screen resolution of 1024 X 768