AGROBANK Logo
 • Muat Turun
 • Cawangan/ Lokasi ATM
 • Search

Kredit Mikro

 

Kredit Mikro adalah kemudahan pembiayaan mikro untuk usahawan mikro.

Pelaksanaan produk ini adalah berdasarkan konsep Tawarruq .

 

 

 

HUBUNGI KAMI

 

Ciri-Ciri Produk

Had Pembiayaan

Maksimum RM50, 000.00.

Had pembiayaan sehingga 100% daripada keseluruhan kos dan tertakluk kepada penilaian kredit.

Tempoh Pembiayaan Sehingga 60 bulan
Kadar Keuntungan (Tertakluk kepada perubahan semasa) 15% setahun dikira atas baki bulanan

 

Download Lembaran Maklumat Produk - Alliance

Download Lembaran Maklumat Produk - Kontrak

Download Lembaran Maklumat Produk - Normal

 

Kriteria Kelayakan

 • Warganegara Malaysia berumur 21-60 tahun pada tarikh permohonan
 • Merupakan / separuh masa usahawan mikro sepenuh masa
 • Telah menjalankan projek / perniagaan melebihi 1 tahun
 • Mempunyai kelulusan yang diperlukan daripada seperti lesen / permit perjanjian / pajakan tanah / dan lain-lain
 • Kafil / penjamin , diperlukan untuk menjamin pembiayaan ini.
 • Tiada cagaran dikehendaki oleh Bank

 

 

 

Fi&Caj

Sumbangan Takaful Tertakluk kepada jumlah pembiayaan yang diberikan
Caj Pembrokeran/ Perdagangan

Caj pembrokeran/

perdagangan untuk setiap transaksi Tawarruq adalah pada RM7 bagi setiap juta nilai pembelian komoditi

(Tertakluk kepada 6% SST)

 

 


 • English
 • Bahasa