AGROBANK Logo
 • Muat Turun
 • Cawangan/ Lokasi ATM
 • Search

Takaful Agro Motor

Produk ini melindungi anda daripada liabiliti anda kepada pihak ketiga untuk kecederaan atau kematian, kerosakan harta pihak ketiga dan kerosakan akibat kemalangan atau kebakaran kepada kenderaan anda atau kecurian kenderaan anda.

Produk ini diunderaid oleh Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad

Tempoh Perlindungan

1 Tahun

Pakej

 • Tempoh perlindungan: satu tahun
 • Pengisuan nota perlindungan serta-merta
 • Berkait terus dengan JPJ (Jabatan Pengangkutan Jalan)
 • 15% rebat tunai untuk perlindungan Motor + NCD (No Claim Discount)
 • Tiada fi perkhidmatan di kenakan untuk penarikan kereta sehingga RM200; dari tempat kejadian kemalangan sehingga ke bengkel panel Takaful Malaysia yang terhampir, 24 jam sehari seluruh Malaysia.
PENERANGAN
JUMLAH FI
Fi Wakalah

37.5% merangkumi

 • Komisen: 10%
 • Kos perbelanjaan lain: 27.4%
Duti Setem RM10

Cukai barangan & perkhidmatan (GST)

0%

 

 

 

 

 

Takaful Agro Motor ini memberikan perlindungan liabiliti terhadap pihak lain bagi kecederaan atau kematian, kerosakan harta dan kerosakan terhadap kenderaan anda akibat daripada kebakaran, kemalangan atau kecurian.

Produk ini diunderaid oleh Takaful Ikhlas Berhad

Tempoh Perlindungan

1 Tahun

Umur Kenderaan

 • Baru hingga 15 tahun
 • Hingga 20 tahun (untuk pembaharuan)

Perlindungan tambahan (Caj berasingan dikenakan)

 • Mogok, rusuhan dan kekecohan awam
 • Kerosakan kaca cermin hadapan / belakang, tingkap atau tingkap bumbung
 • Perlindungan liabiliti penumpang
 • Kerosakan akibat daripada banjir, taufan, hurikan, ribut kencang, gempa bumi, tanah runtuh ataupun konvulsi semulajadi lain.
 • Aksesori kenderaan seperti radio.
PENERANGAN
JUMLAH FI
Fi Wakalah

Jumlah sumbangan takaful bergantung kepada diskaun tiada tuntutan (NCD) yang diperolehi, usia kenderaan, jenis dan keadaan kenderaan.

Duti Setem RM10

Yuran pembatalan (jika berkaitan)

RM10

 

Risalah