AGROBANK Logo
  • Downloads
  • Branch/ ATM Locator
  • Search

AgroMakanan (PENJANA)

Kemudahan Skim AgroMakanan (PENJANA)

  • Bagi menyokong keperluan kewangan bagi sektor pertanian dan makanan negara terutamanya usahawan mikro dan komuniti B40 yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Agrobank telah menyediakan skim pembiayaan khas di bawah Skim AgroMakanan di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA).

Berikut merupakan ciri-ciri Skim AgroMakanan (PENJANA):

Deskripsi Butiran
Objektif Kemudahan

Menyediakan bantuan kewangan kepada usahawan Mikro terutamanya komuniti Agro di bawah kategori B40 yang terlibat dengan aktiviti pertanian dan pengeluaran makanan yang terjejas.

Jumlah Peruntukan Dana

RM350 juta.

Syarat Kelayakan

● Pengusaha mikro dan komuniti B40 dan berwarganegara Malaysia.
● Berumur daripada 18 tahun sehingga 65 tahun semasa tempoh permohonan.
● Had umur dari 18 tahun hingga 65 tahun semasa permohonan dilakukan
● Tidak dikenakan tindakan undang-undang @ diisytiharkan bankrap @ boleh membawa kepada tindakan kebankrapan

Tujuan Pembiayaan

● Perbelanjaan Modal kerja dan/atau
● Pembelian aset/peralatan perniagaan

Jumlah Pembiayaan Maksimum

● Sehingga RM50,000.00 bagi setiap pelanggan.

Kadar Keuntungan Kepada Pelanggan

Kadar keuntungan pembiayaan adalah 3.5% setahun.

Tempoh Pembiayaan Maksimum

Sehingga 5 tahun daripada tarikh pengeluaran pertama.

Cagaran

Tiada cagaran diperlukan di bawah kemudahan ini.

Ketersediaan Kemudahan

Mulai September 2020.

 

Muat turun soalan-soalan lazim (FAQ) Skim AgroMakanan (PENJANA)

Muat turun brosur AgroMakanan (PENJANA)