Simpanan Al-Wadiah Simpanan Al-Wadiah

Berasaskan prinsip Syariah Al-Wadiah
Wadiah atau simpanan adalah konsep yang hampir sama dengan konsep akaun simpanan atau deposit. Bank dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana.

Pembukaan Akaun

 • Akaun Individu/Akaun Amanah – RM10.00
 • Akaun Bersama/Akaun Bukan Individu – RM100.00

Kelayakan

 • Terbuka kepada warganegara Malaysia dan bukan warganegara Malaysia samada individu atau bukan individu.

Jenis Akaun

 • Akaun Individu
  • Akaun Perseorangan
   Akaun yang dikendalikan sendiri oleh individu yang berumur 15 tahun dan ke atas.

  • Akaun Bersama
   Akaun yang dikendalikan oleh kumpulan individu tidak lebih dari 5 orang dan berumur 15 tahun dan ke atas.

  • Akaun Amanah
   Dibuka oleh individu yang berumur di bawah 15 tahun dan pengendalinya adalah dilaksanakan oleh Pentadbir Akaun yang berumur 15 tahun dan ke atas.
 • Akaun Bukan Individu
  • Akaun Pertubuhan/Persatuan yang diperbadankan

** Tiada had bilangan akaun yang boleh dibuka oleh individu atau bukan individu.

Deposit Pembukaan Akaun

 • Akaun Individu / Akaun Amanah - RM10.00
 • Akaun Bersama / Akaun Bukan Individu - RM100.00

Baki minimum

 • Tidak kurang daripada RM10.00 pada satu-satu masa

Kadar Keuntungan [show]

Best Viewed using IE Version 7.0 or Mozilla Firefox Version 2.0 and above with a screen resolution of 1024 X 768