Hartani-i Hartani-i

Produk ini ditawarkan kepada pekerja kerajaan/swasta menggunakan konsep Tawarruq.

Tujuan
Menyediakan kemudahan pembiayaan kepada individu yang berpendapatan tetap untuk membeli dan memajukan tanah pertanian.

Kelayakan Pemohon

 • Warganegara Malaysia dan bermaustatin di Malaysia.
 • Terbuka kepada Kakitangan Kerajaan dan Swasta 
 • Pendapatan kasar termasuk elaun tetap bagi kakitangan kerajaan hendaklah tidak kurang daripada RM1,500.00 sebulan.
 • Pendapatan kasar termasuk elaun tetap bagi kakitangan swasta hendaklah tidak kurang daripada RM2,000.00 sebulan

Umur

 • 21 – 60 (pada tarikh tamat pembiayaan)

Jumlah Pembiayaan*

 • Had pembiayaan adalah tertakluk kepada kuasa melulus.
 • Had pembiayaan adalah sehingga 100% 

Kadar

 • SKIM A (Pelanggan BPA)
  • Serendah BFR – 1.00%
 • SKIM B (Pelanggan BPA)
  • Serendah BFR – 0.50%
    

Tempoh Pembiayaan

 • Tempoh maksimum pembiayaan sehingga 240 bulan/ (20 tahun) @ sehingga sehingga pelanggan berumur 60 tahun pada tarikh matang pembiayaan,mana-mana yang lebih awal.

Cagaran/ Jaminan

 • Tanah mestilah dicagarkan kepada Agrobank, walaubagaimanapun, sekiranya nilai tanah tidak mencukupi, tanah lain untuk dicagarkan atau penjamin adalah diperlukan.

Deposit Sekuriti

 • 1 bulan ansuran

Fi dan Caj

 • Broker Fee

   

Paparan terbaik menggunakan pelayar Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox Versi 2.0 dan ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768