AGROBANK Logo
 • Downloads
 • Branch/ ATM Locator
 • Search

Announcements

ANUGERAH USAHAWAN GEMILANG ECER
ANUGERAH USAHAWAN GEMILANG ECER merupakan inisiatif korporat untuk mengiktiraf para usahawan di bawah program entrepreneur ECER yang membangun dan berkembang bersama ECERDC

Dengan adanya Anugerah Usahawan Gemilang ECER ini, diharapkan dapat menggalakan lebih ramai penyertaan di kalangan usahawan di wilayah ECER untuk menerima manfaat daripada program Entrepreneur ECER.

KRITERIA PENCALONAN AGROBANK/MAYBANK

 • Telah memperolehi kemudahan pembiayaan melebihi 2 tahun.
 • Perniagaan/Projek dalam kawasan ECER.
 • Mempunyai rekod bayaran balik yang baik
 • Peningkatan jualan melebihi 30% untuk 2 tahun terakhir.
 • Market outreach sekurang-kurangnya district level.
 • Membantu menambahkan peluang pekerjaan.
 • English
 • Bahasa